SU ALVIUS A

PRESEVNA PŠENICA – GOLICA A KAKOVOSTNEGA RAZREDA
IZJEMNA FLEKSIBILNOST GLEDE ČASA SETVE, STABILNOST IN KAKOVOST PRIDELKA


TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

  • Visok in zelo stabilen pridelek tudi pri pozni jesenski setvi.
  • Privlačna kakovost A, ki jo doseže v intenzivni in ekstenzivni proizvodnji.
  • Srednje nizek, izredno stabilen in zelo odporen proti plesni.
  • Izjemne tehnološke lastnosti WeW® SU ALVIUS so sad ciljanega programa križanja za pridobitev alternativne pšenice. Tako kot jara pšenica ne zahteva jarovizacijo, hkrati pa je odporna na zimo kot običajne sorte ozimne pšenice.
  • SU ALVIUS je prilagojen skrajšanemu vegetacijskemu obdobju in ob setvi pozno jeseni običajno daje večji pridelek kot sorte ozimne pšenice primerljive kakovosti. To zmanjšuje pojav delovnih konic jeseni in omogoča boljši izkoristek obstoječe mehanizacije, zmanjšuje pritisk škodljivcev in plevelov. Setev pšenice od 1. januarja naprej se upošteva kot setev jarin in izpolnjuje zahteve navzkrižne skladnosti kot jara pšenica.
 
RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- =   zelo nizko
Klasenjesrednje zgodnje
Zorenjesrednje zgodnje
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2++++
Število zrn v klasu0
TZT++
Optimalni čas setveKonec septembra
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        260 - 280 160 - 180
Optimalne setve ( sredina oktobra )280 - 320180 - 200
Pozne setve ( konec oktobra )360 - 380220 - 240
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF   2550 - 60
Intenzivni razvojRF  30 / 31 40 - 50
KlasenjeRF  47 /4940 - 50
Višinasrednje visokaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Mozaik virus++++Plesen+
BYDY virus- -Rje-
Ramularia+Rynchosporium+
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviRF   32  Tebukonazol
RF  47 / 49 Tebukonazol