KATHMANDU
Uvrščen 2016 leta prvič na evropsko sortno listo kot najboljrodna sorta dvorednega ječmena.


ZNAČILNOSTI SORTE

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

V primerjalnih poskusih DBA ocenjen z najvišjo možno oceno (9). Povprečni pridelek vseh lokacij 2% višji od najboljšega standarda.  Zgoden, odporen na poleganje.
Pridelek odlične kakovosti. Praviloma visoka HL teža zrnja.
Stabilni pridelki na vseh rastiščih. Prilagodljiv glede časa setve.
 


RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- =   zelo nizko
Klasenjesrednje zgodnje
Zorenjesrednje zgodnje
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2++++
Število zrn v klasu+
TZT++
Optimalni čas setveZačetek oktobra
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        260 - 280 160 - 180
Optimalne setve ( začetek oktobra )280 - 320180 - 200
Pozne setve ( konec oktobra )360 - 380220 - 240
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF   2570 - 90
Intenzivni razvojRF  30 / 31 30 - 40
KlasenjeRF  47 /4940 - 60
Višinasrednje visokaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Mozaik virus++++Plesen+
BYDY virus--Rje-
Ramularia+Rynchosporium+
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviRF   32  prvo škroplj. - fungicid širokega
spektra
RF  47 / 49 škroplj. proti Ramulariji