GHAYTA E
OZIMNA PŠENICA – RESNICA SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+)
Visokorodna izboljševalka odličnih pekovskih lastnost

SORTNA ZNAČILNOST

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Srednje zgodnja sorta praviloma odlične kakovosti. Resice na klasu učinkovito zmanjšujejo škodo zaradi divjadi in ptičev. Sorta je popolnoma odporna na viruse iz skupine Mosaic, ki jih prenašajo uši zato je zelo primerna za godnje setve in setve v optimalnih terminih. Zelo je tolerantna na bolezen trohnenja koreninskega sistema (Phytopthora sp.), ki se pogosto razvije na težjih tleh zaradi visoke vlažnosti talspomladi ali jeseni in na bolezni iz rodu Fusarium sp.
Zelo učinkovito črpa dušik iz tal in je uspešna tudi na slabše založenih tleh. Dobro prenaša morebitne napake pri dognojevanju z dušikom, kar je vidno v zelo dobri stabilnosti posevka. Primerna za pridelavo v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih.

 

RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Klasenjezgodnje
Zorenjesrednje zgodnje
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2++
Število zrn v klasu+
TZT++
KAKOVOST         ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Surove beljakovine      ++++      Meljava                               ++++
Sedimentacija++++Vpojnost+++
Število padanja+++Prinos volumna++++
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        240 - 270 180 - 200
Optimalne setve ( sredina oktobra )310 - 350200 - 220
Pozne setve ( konec oktobra )400 - 450240 - 250
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF  13 / 2570 - 90
Intenzivni razvojRF  31 / 32 60 - 70
KlasenjeRF  47 /4960 - 70
VišinaSrednje visokaStabilnostsrednja
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Pepelasta plesen+++Septorija lista0
Fuzarioze klasa+++Rumena rja++
DTR (Pyren. tritici-repentis)0Rjava rja++
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviMozaik virus: odporna
Septoria lista in DTR zajeti
RF  30 / 32  Fungicidi širokega spektra
RF  47 / 51  Kombinirani fungicidi
RF  58 / 65  Fungicid na bazi  azola + insekticid
Ghayta je sorta občutljiva na herbicide iz skupine chlortolurona