GENIUS E

OZIMNA PŠENICA - SUPER IZBOLJŠEVALKA (E 9+)

Kakovost je višja dodana vrednost za vse akterje v verigi - pridelovalce, mlinarje in peke.


SORTNA ZNAČILNOST

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

  • Odlična vpojnost, izjemno dober prinos testa in volumna po RMT kontroli.
  • Visoka sedimentacija in vsebnost kakovostnih beljakovin.
  • Stabilni pridelki in dobra toleranca na gospodarsko najbolj nevarne bolezni.
  • Odlična prilagojenost različnim stresnim rastnim razmeram.

 
Na osnovi raziskav pekarske industrijske skupnosti v Nemčiji.

Z Geniusom do 20.000 žemljic na hektar več!


RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Klasenjesrednje pozno
Zorenjesrednje pozno
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m20
Število zrn v klasu0
TZT0
KAKOVOST         ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Surove beljakovine      ++++      Meljava                               +++
Sedimentacija ++++ Vpojnost+++
Število padanja++++Prinos volumna++++
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        220 - 240 160 - 180
Optimalne setve ( sredina oktobra )270 - 310200 - 220
Pozne setve ( konec oktobra )350 - 400220 - 240
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF  13 / 2570 - 90
Intenzivni razvojRF  31 / 32 50 - 70
KlasenjeRF  47 /4970 - 90
Višinasrednje visokaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Pepelasta plesen++++Septorija lista0
Fuzarioze klasa+++Rumena rja+++
DTR (Pyren. tritici-repentis)0Rjava rja++
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviSeptoria lista in DTR zajeti
RF  30 / 32  Fungicidi širokega spektra
RF  47 / 51  Kombinirani fungicidi
RF  58 / 65  Fungicid na bazi  azola + insekticid