SOBRED
OZIMNA PŠENICA - GOLICA B KAKOVOSTNEGA RAZREDA
Zgodnja sorta zelo tolerantna na visoke temperature in sušne razmere

ZNAČILNOSTI

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Zgodnja sorta, nižje rasti, primerna za vse tipe tal. Dobro tolerantna na vse gospodarsko nevarne bolezni.Odlična tolerantnost na stres povzročen z visokimi temperaturami in pomanjkanjem vlage v tleh. Zelo učinkovito črpa dušik iz tal in je uspešna tudi na slabše založenih tleh. Dobra prilagojenost na ekstenzivne in zelo intenzivne rastne razmere.

 

RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Klasenjesrednje zgodnje
Zorenjezgodnje
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2++
Število zrn v klasu+
TZT++
KAKOVOST         ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Surove beljakovine++ Meljava                               ++
Sedimentacija++Vpojnost++
Število padanja++++Prinos volumna++
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        300 - 350200 - 220
Optimalne setve ( sredina oktobra )400 - 450220 - 240
Pozne setve ( konec oktobra )450 - 500240 - 250
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF  13 / 2570 - 90
Intenzivni razvojRF  31 / 32 70 - 90
KlasenjeRF  47 /4950 - 60
VišinanizkaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Pepelasta plesen+++Septorija lista0
Fuzarioze klasa+++Rumena rja++
DTR (Pyren. tritici-repentis)0Rjava rja++
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviSeptoria lista in DTR zajeti
RF  30 / 32  Fungicidi širokega spektra
RF  47 / 51  Kombinirani fungicidi
RF  58 / 65  Fungicid na bazi  azola + insekticid