RUZENA
Leta 2019 prvič uvrščen na evropsko sortno listo kot najbolj rodna sorta dvorednega ječmen.


ZNAČILNOSTI SORTE

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

ZGODEN, PRODUKTIVEN IN STABILEN
Izjemno visokpotencialrodnosti. Vprimerjalnih poskusihDBA ocenjen z najvišjo možno oceno (9). Povprečni pridelek vseh lokacij 3% višji od najboljšega standarda. Primerna za setev na vseh rastiščih. Odporna na poleganje. Pridelek zrnja atraktivnega izgleda in odlične kakovosti. Praviloma visoka HL teža zrnja.
Odlična zdravost in kakovost slame. Zelo hitro nalivanje zrnja in dobra tolerantnost na stres povzročen z primanjkljajem padavin. Primeren za  gojenje v intenzivnih in ekstenzivnih pogojih.
 

RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- =   zelo nizko
Klasenjezgodnje
Zorenjezgodnje
Prezimitev
++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2++++
Število zrn v klasu+
TZT++
Optimalni čas setvezačetek oktobra
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        260 - 280 160 - 180
Optimalne setve ( začetek oktobra )280 - 320180 - 200
Pozne setve ( konec oktobra )360 - 380220 - 240
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF   2570 - 90
Intenzivni razvojRF  30 / 31 30 - 40
KlasenjeRF  47 /4940 - 60
Višinasrednje visokaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Mozaik virus++++Plesen+
BYDY virus++Rje++
Ramularia++Rynchosporium++
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviRF   32  - fungicid širokega spektra
RF  47 / 49 fungicid proti Ramulariji in Fusar. sp