ELLEN


Rekorderka - odlična stabilnost in kvaliteta pridelka v vseh pridelovalnih pogojih


ZNAČILNOSTI SORTE

TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Zgodnji krmni ječmen odlične rodnosti. HL teža na nivoju dvorednih sort. Prilagojen rastnim razmeram na vseh tipih tal. Hiter mladostni razvoj in zapiranje vrst.Odlična tolerantnost na pegavost in odlična tolerantnost na ječmenovo listno pegavost. SU ELLEN je odporna na viruse BaYMV-1 in BaYMV-2 ter visoko tolerantna na BaMMV virus. Visoki in stabilni pridelki v intenzivni pridelavi. Dobro prenaša pozne setve.
 

RAZVOJ            ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- =   zelo nizko
Klasenjesrednje zgodnje
Zorenjezgodnje
Prezimitev
++++
Tolerantnost na sušo
++++
Število klasov / m2+
Število zrn v klasu+++
TZT+++
Optimalni čas setveZačetek oktobra
Setvena normaKaliva zrna / m2cca kg/ha
Zgodnje setve ( konec septembra )        260 - 280 160 - 180
Optimalne setve ( začetek oktobra )280 - 320180 - 200
Pozne setve ( konec oktobra )360 - 380220 - 240
Gnojenje z dušikom Razvojna faza (RF)Dušik ( N ) kg/ha
Od setve do konca razraščanjaRF   2550 - 60
Intenzivni razvojRF  30 / 31 30 - 40
KlasenjeRF  47 /4940 - 60
Višinasrednje visokaStabilnostdobra
Tolerantnost na bolezni        ++++ = odlično ( visoko )    0 = srednje   ---- = slabo ( zelo nizko )
Mozaik virus+++Plesen++++
BYDY virus++++Rje++
Ramularia++Rynchosporium++
Uporaba fungicida v intenzivni pridelaviRF   32  Tebukonazol
RF  47 / 49 Tebukonazol