ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO)  - 350

Rešitev za zgodnji pridelek zrnja in zelene mase  bioplin, biki, krave molznice, silos

 • HARMONY

ZNAČILNOST

  • hiter mladostni razvoj
  • odlična tolerantnost na stresne pogoje
  • dobra kompenzacijska sposobnost (formiranje več klasov)
  • izrazita dolgo zelenost listov ob dozorevanju
  • hitro sproščanje vlage
  • odlična tolerantnost na vse bolezni storža in stebla z poudarkom na Fusarium sp. In Rjavo progavost listja (Helmintosporium turc.)

UPORABNOST

  • primerna za vsa rastišča
  • primerna za pridelovanje zrnja in silaže

ŽELJENO ŠTEVILO RASTLIN/HA OB SPRAVILU


 SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
70 - 75.000
60 - 65.000
MOKRA RASTIŠČA
80 - 85.000
70 - 75.000