ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED (FAO)  -  450

Specialist za silažo z dodano vrednostjo  bioplin, biki, krave molznice, silos • BOOSTER

ZNAČILNOST

  • izjemno visok pridelek zrnja in silaže
  • odlična toleranca na temperaturni stres
  • odlično razvit in velik koreninski sistem
  • izrazita dolgo zelenost listov ob dozorevanju
  • poudarjena dolga zelenost rastline ob dozorevanju
  • visoka tolerantnost na vse pomembne bolezni storža in stebla

UPORABNOST

  • specialist za silažo celotne rastline in silažo zrnja
  • odlično se odreza pri setvi v TWIN ROW sistemu

ŽELENO ŠTEVILO RASTLIN/HA OB SPRAVILU


 SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
70 - 75.000
65 - 70.000
MOKRA RASTIŠČA
80- 88.000
75 - 80.000