ZOBANKA ZRELOSTNI RAZRED ( FAO ) 410

Specialist za silažo z dodano vrednostjo. • BOOSTER

SORTNE ZNAČILNOSTI

  • Izjemna rodnost zrnja in zelene mase

  • Prilagojen za vsa rastišča

  • Dobra tolerantnost na sušne pogoje

  • Izjemna prebavljivost vlaknin celične stene in silaže iz cele rastline

  • Odlična tolerantnost na bolezni storža in

   stebla

UPORABNOST

  • Priporočamo setev v zgodnjih terminih

  • Za pridelovanje visoko energijskih silaž iz zrnja in cele rastline za pitanje govedi ali prirejo mleka

  • Primeren za pozna spravila


ŽELJENO ŠTEVILO RASTLIN/HA OB SPRAVILU

 SILAŽA
ZRNJE
SUHA RASTIŠČA
70 - 75.000
60 - 65.000
MOKRA RASTIŠČA
80 - 85.000
70 - 75.000