AGROMAG TOP MIX

OZELNEITEVEnoletna deteljno travna mešanica
 
iz zbranih sort prilagojenih domačim
rastnim razmeram. Omogoča do 4 bogate košnje visoko prebavljive krme.
V botanični sestavi ima več kot 50 % detelje in je primerna za ozelenitev.
Zelo primerna je po spomladanskem odkosu kot predposevek za setev koruze.SESTAVA DELEŽ ( % )
Inkarnatka - Linkarus
33
Mnogocvetna ljuljka - Dorike
67

SETVENA NORMA:  35 – 40 kg
ČAS SETVE: marec-sredina septembra