MNOGOCVETNA LJULJKA Dorike
Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum
Visok pridelek, odlična kvaliteta 
Tetraploidna sorta uporabna kot glavni ali vmesni posevek. Odlikuje jo izredno hitra rast spomladi in visok potencial pridelka prvega odkosa.V primerjalnih poskusih Nemškega BSA in Britanskega NIAB je bila sorta Dorike ocenjena z enim najvišjih pridelkov zelene mase in SUHE SNOVI/ha (v prvem odkosu 11,8 ton suhe snovi/ha in v pridelavina letni ravni 18,0 ton suhe snovi/ha).

KAKOVOST PRIDELKA
• visoka vsebnost lahko topnih sladkorjev (35-38%) vpliva na dober okus krme in posledično boljšo ješčnost
• odlična prebavljivost (78-85%) omogoča višji izkoristek in dnevni vnos krme kar ima direkten pozitiven vpliv na proizvodnjo mleka
• odlična tolerantnost na bolezni (fusarium sp., listne rje) in bakterioze

BSA (Bundensortenamt, Nemčija) - ocena sorte v postopku uradniega
preizkušanja

Prezimitev
8 (visoka do zelo visoka)
Občutljivost za poleganje
4 (nizka)
Tolerantnost na bolezni (rje, fuzarium)
7 (visoka)
Tolerantnost na bakterioze
7 (visoka)
Pridelek suhe snovi na letni ravni
8 (visok do zelo visok)
Pridelek suhe snovi v prvem odkosu
9 zelo visok
Pridelek suhe snovi v naslednjih odkosih
8 (visok do zelo visok)TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

Čas setve:

Kot glavni posevek - april
Kot vmesni posevek - julij - september

Setvena norma - 40-50 kg/ha

Gnojenje z N:Kot glavni posevek - 70-80 kg N/ha, za vsako nadaljnjo košnjo 50-60 kg N/ha
Kot vmesni posevek 60-70 kg N/ha